Lukuvuosi aloitettiin turvallisuuskävelyllä

Kovasti on taas uuden lukuvuoden alkaessa kyselty koulumme tilanteesta: Mitä teille kuuluu? Vieläkö jatkatte toimintaa? Vapautuuko Kalliomaan huipputilat muuhun käyttöön ja milloin? Useaan kysymykseen ei ole vielä valitettavasti varmaa vastausta…

Kun lukuvuoden suunnittelupäivinä loimme suuntaviivat lukuvuoteen 17-18, laseerasimme vähän leikkimieliseksi, epäviralliseksi teemaksi ”188 varmaa päivää”. Sen verran Kalliomaan koulun nykyisen laajuinen opetus pyörii 100% varmuudella.

Melko varma tieto on, että nuoriso-osastot siirtyvät väliaikaisiin tiloihin Helsinkiin kesällä 18 odottamaan uuden suursairaalan valmistumista. Melko varma tieto on myös, että nuorisopsykiatrian avohoidollisia palveluita tarjoava NIA-yksikkö jatkaa Ohkolan kiinteistössä vielä lukuvuoden 18-19. NIA-yksikön muutto päättää lopullisesti Tuusulan sairaalaopetusvelvoitteen, koska silloin ei Ohkolassa enää ole perusopetuslain 4.a§ mukaista erikoissairaanhoidon toimintayksikköä.

Emme kuitenkaan voi päätyä odottelemaan liikaa erikoissairaanhoidon tilaratkaisuja. Siksi suunnittelemme täydellä teholla avo-opetuksellisia kuntayhteistyörakenteita koko syksyn. Tavoitteena on löytää Keski-Uusimaata parhaiten palveleva uusi kokonaisuus, jossa yhdistyisivät erityisen vaativa (EVA) oppilashuolto konsultaatio ja EVA-opetus. Opetus suunnitellaan toteutettavaksi edelleen Ohkolan tiloissa.

Tämä uusi rakenne vaatii yhteensovittamista niin kunta- ja maakuntatasoilla kuin perus- ja erikoissairaanhoidon sekä kuntien oman EVA-opetuksen ja alueellisesti tarjottavan avohoidollisen opetuksen kesken. Tiedän, että kuulostaa pikaisesti luettuna vähän sekavalta, mutta luulen, että olemme oikeilla, uuden ajattelun urilla. Siitä kertoo mielestäni myös se, että Keski-Uusimaan EVA-ketterä hankkeemme ”Vaativa oppilashuolto ja opetus” valikoitui maakunnalliseksi ketterä-hankkeeksi kesällä.

Työtä on paljon ja aikaa vähän. Varmojen päivien jälkeenkin tarvitaan alueellamme vaativaa erityisopetusta, lasten- ja nuorisopsykiatrista konsultaatiota yhteistyössä oppilashuollon ja koulun eri tason toimijoiden kesken. Parannettavaa juuri monialaisessa työskentelyssä yhdessä perheiden kanssa on paljon, sen kaikki ammattilaiset tietävät.

Edellä kerrottu tulevaisuuden suunnittelu ei saa vaikuttaa omaan perustyöhömme sairaalakoulussamme. Enkä myöskään usko, että meidän ammattilaisten ammatillisuus tässä asiassa pahemmin rakoilee. Oppilaamme tarvitsevat meidät joka päivä hyvissä sielun ja ruumiin voimissa tärkeään työhömme.

Lukuvuoden virallinen teema on sairaalakoulun ilmiöt. Kouluttaudumme koko porukalla teemaan yhteistyössä Opinkirjon ja Helsingin yliopiston LumA-tiedekasvatuskeskuksen kanssa. Tuusulan koulujen yhteinen kehittämiskohde on tänä vuonna yhteisöllisyys. Pyrimme löytämään tähän vahvuuteemme jotain uutta kehitettävää.

Oikein mukavaa lukuvuotta kaikille yhteistyötoimijoillemme!

Mika, sairaalareksi

Lisää kommentti