Nuorella voi olla erilaisia ongelmia, jotka heijastuvat koulutyöhön. Seuraavassa on kuvattu muutamaa yleisimmistä ongelmista. Tärkeätä on kuitenkin huomata, että ongelmat ovat monesti päällekkäisiä ja saattavat kasautua samoille nuorille. Voi olla hyvinkin haastavaa päästä selville, mistä nuoren tilanteessa on kyse. Tämän vuoksi on erityisen tärkeää, että opettaja pyytää muiden alojen asiantuntijoita yhteistyöhön, kun hän alkaa paneutua huolta herättäneen nuoren asioihin. Se, että toiset ammatti-ihmiset näkevät nuoren erilaisessa valossa, on rikkaus, jota opettajakin voi hyödyntää hahmottaessaan tilannetta. Hän pystyy käyttämään monipuolista tietoa tehokkaasti hyväkseen i opetuksen järjestämistä suunniteltaessa. Missään tapauksessa ei ole kyse siitä, että psykologi tai joku muu taho tietäisi paremmin nuoren asiat. Yhdistämällä eri näkökulmat saadaan suunniteltua paras mahdollinen lähestymistapa ongelmiin.