Nuori, jolla on vaikeuksia sosiaalisissa taidoissa, ajautuu usein konflikteihin tovereidensa kanssa. On hyvin tärkeätä, että nämä konfliktit selvitetään aina. Selvittelyyn on liitettävä keskustelu siitä, kuinka seuraavalla kerralla tulisi toimia, jotta konfliktitilanteelta vältyttäisiin.

Konfliktien selvittelyssä on hyvä käyttää seuraavia selvittelyn kultaisia sääntöjä:

 1. Älä jätä asiaa selvittelemättä
 2. Älä jätä selvittelyä ensi viikkoon…
  => syy-seuraussuhde on tärkeä
 3. Konflikteissa ensin osapuolet erikseen
  => Sopiminen vasta sitten, kun se on mahdollista
 4. Paikalla ollut aikuinen selvittelee
  => Oppilaat eivät selvittele asioita ilman aikuisia!
  => Sopimiseen on päästävä, riita ei voi jäädä ilmaan
  => Sopimisen jälkeen on uusi alku eikä sovittuihin tilanteisiin enää palata!
 5. Mitä haastavampi nuori, sitä tärkeämpää on luottamuksen rakentaminen!

Tutustu aiheeseen lisää Kiva koulu –sivustolta (www.kivakoulu.fi).