Sairaalareksin blogi - Kohtaamisia

Opiskeluhuollon korona-tutka päälle – maalikuu20

Paljon on työuran aikana ehtinyt nähdä ja kokea, mutta sanomattakin on selvää, että tämän viikko jää ikuisesti kaikille koulun työntekijöille, oppilaille ja huoltajille mieleen. Kriisitilanteissa mitataan organisaatioiden valmiusaste. Jos koneistossa on hiekkaa ja luottamuspulaa, päättynyt viikko on taatusti ollut vieläkin raskaampi ja vaikeampi. Tuusulan koneistossa on ollut hyvä olla mukana. Meillä saatiin nopeasti polkaistua käyntiin […]

Vaativan erityisen tuen työntekijät eivät saa jäädä yksin – helmikuu20

Suomessa on ihan kaikille lapsille järjestettävä opetusta. Lähtökohtaisesti suurin osa lapsista opiskelee tavallisessa perusopetuksen koulussa ns. yleisen tuen piirissä. Yleisestä tuesta voidaan siirtyä tehostettuun tukeen, jos näyttää siltä, että haasteet opetuksessa tai koulunkäynnissä vaativat tehokkaampia toimia. Kolmas tuen porras on erityinen tuki, jossa tehtävät pedagogiset ratkaisut ovat jo massiivisempia, esim. oppiaineen yksilöllistämistä tai opetuksen järjestämistä […]

Kuusi seikkaa koulusuunnitteluun erityisen tuen näkökulmasta! – tammikuu20

Joulun alla kävimme ALVA-koordinaatioryhmässä (ALVA = alueellinen vaativa opetus ja oppilashuolto) keskustelua syksyn konsultaatioissa sekä erikoissairaanhoidon kentällä näkyneistä merkittävistä ja huolestuttaneista ilmiöistä. Päädyimme käymään pitkän keskustelun uusien oppimisympäristöjen haasteista psyykkisesti oireilevien oppilaiden kouluarjessa. Samasta teemasta kirjoitti asiallisen monipuolisesti Helsingin Sanomat 26.1. otsikolla: Ei luokkia, ei seiniä – kuka päätti avoimista oppimisympäristöistä? Meidän viitekehyksemme oppilailla voi […]

Joulujuhlassa 19.12.2019

Hyvä naiset ja herrat sekä tytöt ja pojat! ”Pienten joulukynttilöiden valo loistaa joulun hämärään…”. Tänä syksynä on julkisuudessa käyty keskustelua kristillisyyden merkityksestä koulujen joulujuhlissa. Mikä on koulun joulujuhlassa esitettäväksi sopivaa ohjelmaa ja missä joulujuhlia ei saa pitää. Kirkot saivat tuomion juhlien pitopaikkana. Maailma muuttuu ja Suomi muuttuu. Kristilliseen kirkkoon ei enää kuuluu kaikki ihmiset, rinnalle […]

Arjen rinnalle tarvitsemme juhlaa ja irtiottoa – joulukuu19

Kalenterivuoden loppu on monenlaisen tilinteon aikaa. Joku merkitsee liikuntasuorituksiaan tai kilometrejä ylös, joku listaa vuoden lukukokemuksiaan, leffoja tai levyjä. Toinen miettii mitä olisi ollut kiva tehdä, mutta tänäkään vuonna en saanut itsestäni niskasta kiinni… Koululaiset saavat väliarviointinsa. Kaikilla se ei nykyään ole välitodistus numeroineen. Erityisesti arviointikeskustelut väliarviointina ovat laajalti yleistyneet. Jokaisen kunnan opetussuunnitelmassa on määritelty […]

Pimeän koulutien voimalauseita – marraskuu19

Työssäkäyvä ihminen viettää työpaikallaan ison siivun vuorokaudesta. Sama pätee koululaisiin. Vaikeissakaan tilanteissa sinun ei tarvitse työskennellä yksin. Yhteinen toimintakulttuuri kantaa. Yhteinen ei ole: ”sinä ja ne muut”. Vaikka oletkin huippuosaaja, kannattaa välillä kuunnella toista ja kolmattakin näkökulmaa. Viisaus ei asu yhdessä päässä. Jos olet päättänyt laskea virheitä, laske omiasi. Virheetöntä ammattilaista ei ole. Älä piilottele […]

Aikuisiin pettymisen kierteessä – lokakuu19

Aina silloin tällöin törmäämme oppilaisiin, joiden koulupolku on ollut monimutkainen. Koulun vaihtoja on takana lukuisia ja kotikuntiakin useampia. Jossain vaiheessa sosiaalitoimen perhepalvelut eivät ole enää riittäneet ja lapsi on sijoitettu perheeseen tai perhekotiin. Myöhemmin ehkä vielä nuorisokotiin tai vaativan laitoshoidon yksikköön. Yläkoululaisella tämä kaikki huolenpidon rumba saattaa tarkoittaa toistakymmentä eri koulua ja yhtä monia uusia […]

VIP-verkosto etenee hyvää vauhtia – syyskuu 19

Vaativan erityisen tuen kehittämistä on valtakunnallisesti viety eteenpäin VIP-verkostoa perustaen ja osaajia yhteen liittäen. VIP-henkilöllä (very important person) tarkoitetaan oppilaita, jotka oppimisensa ja koulunkäyntinsä tueksi tarvitsevat vaativaa erityistä tukea. Näitä oppilaita arvioidaan olevan Suomessa noin 10 000. Vaativa erityinen tuki kuvaa nimensä mukaisesti oppilaiden tarvitseman avun luonnetta. Tuki on usein pitkäkestoista, intensiivistä ja moniammatillisesti toteutettua.

Ota tuli – jätä tuhka! Sairaalaopetus Kartanoon – elokuu 19

Kalliomaan koulu aloitti uuden lukuvuoden Kellokosken sairaalan Kartano-rakennuksessa osoitteessa Vanha valtatie 198 Kellokoski. Liityimme arvovaltaiseen ja monipuoliseen historian ketjuun, kun Kartanossa viimeiseksi sijainneet Kellokosken sairaalan hallintotilat siirtyivät oikeuspsykiatrian osastojen mukana Ohkolan sairaalaan. Nyt HYKS-nuorisopsykiatrian tehostetun avohoidon yksikkö (NTaY) toimii ensimmäisessä kerroksessa ja Kalliomaan koulu 2. ja 3. kerroksissa.

Kevätjuhlassa 1.6.2019

Hyvät naiset ja herrat sekä tytöt ja pojat! Lukuvuosi 18-19 on loppusilausta vaille valmis ja päättöluokkalaiset saavat pian todistuksensa. Viimeiset viikot olemme eläneet muuttolaatikoiden keskellä. Koko koulu on pakattu Ohkolasta, entisestä Kellokosken nuorison kiinteistöstä, muuttoa varten. Olo on haikea, mutta toisaalta hyvin muuttoon.

Kiitos opetuksestasi, oppilas! – toukokuu 19

Lukuvuoden päättyessä koulutyötä arvioidaan monesta eri vinkkelistä. Päättöluokkalaiset saavat viimeisensä ja lukuvuositodistuksia tihrustellaan kiinnostuneena. Koulut arvioivat omaa toimintaansa ja lukuvuoden alussa asetettujen tavoitteiden toteutumista – tiimit ja työparit omaansa. Kaiken kevääseen kouluissa liittyvän väsymyksen ja loman odotuksen rinnalla on tärkeä käydä läpi omaa itsearviointia lukuvuodesta. Mitä toivoin saavutettavan, mitä toivoin opettavani? Millaisia kasvatuksellisia tavoitteita asetin […]