Kalliomaan koulu on avohoidollinen sairaalakoulu, jonka oppilaat ovat HYKS-lastenpsykiatrian ja HYKS-nuorisopsykiatrian avohoidon potilaita. Koulussa on oppilaspaikkoja sekä pitkäaikaiseen lukukauden / -vuoden kestävään opiskeluun sekä lyhyempiä jaksoja koulunkäyntikykyä tukevaan ja arvioivaan opetukseen. Oppilaspaikat on tarkoitettu 11-19 -vuotiaille, joiden koulukäynti on omassa koulussa joko kokonaan keskeytynyt tai nuori on muuten vaarassa pudota koulujärjestelmän ulkopuolelle.

Näille sivuille on koottu koulun tarjoama ohjauspalvelutoiminta. Lisätietoja Kalliomaan koulun opetuksesta ja oppilashuoltotyöstä löydät koulun omilta kotisivuilta.

 


 Kalliomaan koulun avoimet ovet

Lukuvuonna 19-20 järjestämme kaikille avoimia kouluesittelyjä seuraavasti:

syyslukukaudella 19:

10.10.19 klo 13.30-15.30

21.11.19 klo 13.30-15.30

kevätlukukaudella 20:

12.3.20 klo 13.30-15.30

7.5.20 klo 13.30-15.30

Kouluesittelyissä tutustutaan Kalliomaan koulun uusiin tiloihin Kellokosken sairaala päärakennuksessa, ns. Kartanossa sekä koulun toimintamalleihin ja alueellisen vaativan oppilashuoltoon (ALVA). Tilaisuuksiin ei ole erillistä ilmoittautumista. Isompien ryhmien osalta toivomme ennakkotiedon ryhmänne koosta.  Oppilaskunnan kahvio on auki tilaisuuksien alussa!

 


Sairaalareksin blogi – Kohtaamisia

Sairaalareksin blogissa käsitellään ajankohtaisia aiheita koulun ja oppilashuollon piiristä.  Siirry lukemaan blogia »


Konsultoivat palvelut ja ALVA-oppilashuolto

Konsultoivat erityisluokanopettajat ja oppilashuoltohenkilöstö työskentelevät erikoissairaanhoidossa olevien nuorten koulunkäyntiä tukien yhteistyössä oman koulun oppilashuollon, huoltajien ja nuorisopsykiatrian poliklinikan työntekijöiden kanssa. ALVA-oppilashuolto palvelee hankekuntien koko perusopetusta ja oppilashuoltoa

Nivelvaihetyöhön kuluu sairaalakoulun ja oman koulun välinen yhteistyö. Matalan kynnyksen tuki suunnitellaan alueen yhteistyökoulujen kanssa räätälöiden.

Lisätietoa täältä


 Luentotarjotin

Ei tää oo koulukuntoinen! – Mikä koulunkäyntikyvyn arviointi?

Alueellinen vaativa oppilashuolto – kuntayhteistyömalli Keski-Uusimaalla

Haastava huoltaja ja oireileva oppilas – millä koulun keinoilla (hyvään) yhteistyöhön?

Mitä OPS2016 voi muuttaa psyykkisesti oireilevien peruskoululaisten
koulunkäynnissä?

Kalliomaan malli: Oppilashuollon ja pedagogisen tuen käytännöt

Mitä minun pitäisi ottaa huomioon? – psyykkisesti oireilevien oppilaiden kohtaaminen arjessa

Lisätietoja ja luentopyynnöt: mika.saatsi@tuusula.fi