Kalliomaan koulu on sairaalakoulu, jonka oppilaat ovat erikoissairaanhoidon piirissä olevia HYKS-nuorisopsykiatrian asiakkaita. Oppilaat tulevat HYKS-nuorisopsykiatrian Hyvinkään  alueen poliklinikoilta ja Kellokosken nuorisopsykiatrisilta osastoilta B11 ja B19. Hoitoon liittyvissä asioissa teemme tiivistä ja strukturoitua yhteistyötä HYKS-nuorisopsykiatrian kanssa. Näille sivuille on koottu koulun tarjoama ohjauspalvelutoiminta. Lisätietoja Kalliomaan koulun toiminnasta ja konsultoivasta työstä löydät koulun omilta kotisivuilta.


 Luentotarjotin

Haastava huoltaja ja oireileva oppilas – millä koulun keinoilla (hyvään) yhteistyöhön?

Mitä OPS2016 voi muuttaa psyykkisesti oireilevien peruskoululaisten
koulunkäynnissä?

Kalliomaan malli: Oppilashuollon ja pedagogisen tuen käytännöt

Kiusa se on pienikin kiusa – konfliktien selvittelyt osana nuorisopsykiatrista kuntoutusta

Mitä minun pitäisi ottaa huomioon? – psyykkisesti oireilevien oppilaiden kohtaaminen arjessa

Lisätietoja ja luentopyynnöt: mika.saatsi@tuusula.fi


Kalliomaan koulun avoimet ovet

Lukuvuonna 17-18 järjestämme kaikille avoimia kouluesittelyjä seuraavasti:

syyslukukaudella 17: 26.9.; 31.10. ja 28.11. klo 13.30-15

kevätlukukaudella 18: 30.1.; 20.3. ja 24.4. klo 13.30-15

Kouluesittelyissä on mahdollista tutustua Kalliomaan koulun monipuolisiin tiloihin ja koulun toimintamalleihin. Tilaisuuksiin ei ole erillistä ilmoittautumista.

 


Sairaalareksin blogi – Kohtaamisia

Sairaalareksin blogissa käsitellään ajankohtaisia aiheita koulun ja oppilashuollon piiristä.  Siirry lukemaan blogia »


Konsultoivat palvelut

Konsultoivat erityisluokanopettajat työskentelevät erikoissairaanhoidossa olevien nuorten koulunkäyntiä tukien yhteistyössä oman koulun oppilashuollon, huoltajien ja nuorisopsykiatrian poliklinikan työntekijöiden kanssa. Nivelvaihetyöhön kuluu sairaalakoulun ja oman koulun välinen yhteistyö. Matalan kynnyksen tuki suunnitellaan alueen yhteistyökoulujen kanssa räätälöiden.

Lisätietoja: reija.laine(at)tuusula.fi