Nuorisopsykiatrian osastot siirtyvät kesällä 18 Kellokoskelta Helsinkiin. Sairaalaopetus Tuusulassa ei kuitenkaan pääty tässä yhteydessä, vaan Kalliomaan koulu jatkaa Ohkolan kiinteistössä nykyisissä tiloissaan avo-opetuspalveluita edelleen kehittäen ja uutta pilotoiden.

Keski-Uusimaan kunnista Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula tulevat edelleen tekemään yhteistyötä erityisen vaativan erityisopetuksen suhteen. Kalliomaan koulu antaa pilottilukuvuonna 18-19 sekä pitkäaikaista että lyhytaikaista opetusta erikoissairaanhoidon piirissä oleville alueen oppilaille.

Uutena toimintona käynnistetään alueen lastenpsykiatrian kanssa yhteistyötä, jossa 11-13 –vuotiaille varataan avo-opetuspaikkoja. Lyhytaikaisten tukijaksojen osalta tätä toimintoa pilotoidaan jo parhaillaan.

Uutta on myös se, että sairaalakoulun konsultaatiopalvelut laajennetaan koskettamaan koko perusopetusta. Tällä hetkellä konsultaatiopalveluita on pystytty tarjoamaan vain nuoruusikäisille, 13-17 –vuotiaille oppilaille.

Lukuvuonna 18-19 Ohkolan kiinteistössä jatkaa vielä toimintaansa Nuorten intensiivisen avohoidon yksikkö NIA, jonka hoidon piirissä olevat peruskoululaiset käyttävät Kalliomaan koulun sairaalaopetuspalveluita edellisvuosien tapaan.

Täysin uutta ja innovatiivista on ns. EVA-oppilashuollon organisointi. Kalliomaan koulun avo-opetuksen ja mukaan lähtevien kuntien omien EVA-opetusryhmien oppilashuoltoon rakennetaan oma EVA-oppilashuoltotiimi, joka antaa lisäksi konsultaatiota perustason tavallisille kouluille.

EVA-oppilashuollon tavoitteena on turvata, että eniten tukea tarvitsevat, psyykkisesti oireilevat oppilaat olisivat oikeissa koulupaikoissa oikeita aikoja. Tarkoituksena on yhtenäistää oppilaaksiottoa ja jakaa hyviä toimintatapoja alueen kaikkien toimijoiden kesken sekä parantaa perustason valmiuksia vastata kohderyhmän tukemiseen mm. koulunkäyntikyvyn arvioinneilla. Myös rajapintayhteistyö erikoissairaanhoidon kanssa kuuluu uuden EVA-oppilashuollon toimenkuvaan.

Toimintaa on suunniteltu kaikessa rauhassa ensin KUUMA-kuntien OSAAVA-hankkeessa ja kesästä 2017 lähtien osana Uudenmaan LAPE-hanketta EVA-oppilashuolto ja opetus –ketteräkokeilussa. Suunnittelussa on ollut mukana soten ja opetuksen edustajia useista eri organisaatioista.

Olemme hyvin innoissamme uuden äärellä.

Mika, sairaalareksi

Kommentit (60)

Laura Sirkiä kirjoitti 24.1.2018

Hienoja uutisia Mika! Mahtavaa että Kalliomaa jatkaa edelleen 🙂

Tuija Siitonen kirjoitti 28.2.2018

Hienoa, kun voitte Kalliomaassa jatkaa! Olen Raililta ja Marjatalta lehdistön lisäksi koulun kuulumisia kysellyt. Olet sinnikkäästi osaltasi asiaa ajanut! Onnittelut ponnisteluista koulutyön jatkumisesta! Opiskelijoilla psyykkiset oireilut eivät ole vähenemässä. Päinvastoin, yhä enemmän on erityisammattiopistoissa heitä, jotka oireilevat epävakaan minäkuvan kanssa. Ikuisesti sairaalakouluja kannattava kollega tervehtii ja toivottaa menestystä toimintaan!!!

Lisää kommentti