Alkuvuoden aikana olemme tehneet ensimmäistä välitilinpäätöstä alueellisen vaativan oppilashuollon ja opetuksen (ALVA) pilottilukuvuodesta kuntayhteistyön toimijoillemme. 14.2. ALVA-pilotin ohjausryhmälle esiteltiin ensimmäisen lukukauden saldoa niin määrällisesti kuin laadullisestikin.

Syyslukukauden aikana avohoidollisen sairaalakoulumme oppilaspaikat ovat olleet täynnä (kuten ennenkin) ja myös tukijaksopaikat ovat olleet tiivisti käytössä. Pitkäaikaisilla koulupaikoilla meillä opiskelee 29 oppilasta vuosiluokilta 5-9. Nuorten intensiivisen avohoidon yksikön kahden viikon ns. NIA-jaksoilla oppilaita on ollut kaikista alueen kunnista yhteensä 33 jaksolla.

Kuukauden tukijaksoilla oppilaita on alakoululuokassa ollut 8 ja yläkoululuokissa 13 oppilasta. ALVA-oppilashuollon ja konsultaation piirissä on ollut 102 lähikouluissa opiskelevaa oppilasta esiopetuksesta päättöluokkalaiseen. Konsultaation lisääminen on mahdollistunut kahden konsultoivan erityisluokanopettajan sekä oppilashuoltotiimin (psykologi, kuraattori, sairaanhoitaja) kautta. Tämä porukka on tehnyt tärkeää uraauurtavaa työtä suurella innolla ja antaumuksella.

Laadullista seurantaa ja arviointia teemme monella tasolla. Arjen yhteistyö huoltajien ja erikoissairaanhoidon kanssa on strukturoitua ja yhdessä sovittua palautekanavineen. Tukijaksojen tulo- ja paluuvaiheen palaverit sekä jakson päätteeksi annettavat kirjalliset palautteet / suositukset lähikouluille sisältävät paljon laadullisia huomioita sairaalakoulusta.

Kuukauden tukijakso on hyvä rakenne havainnoida toimintatapoja ja koulunkäyntikykyä erilaisessa kouluympäristössä. Toki pikavoittoja ei kuukauden jaksolta tule, mutta taatusti näkemyksiä ja muita huomioita arjen koulutyöhön vietäväksi.

Tukijakson päätteeksi olemme keränneet palautetta sähköisellä lomakkeella oppilailta, huoltajilta, omalta koululta, erikoissairaanhoidolta ja mahdollisilta muilta toimijoilta esim. lastensuojelusta. Näin saamme paremmin muodostettua kokonaiskuvaa pilottilukuvuoden uusista toiminnoista. Lupaan palata tarkemmin näihin tuloksiin vielä pilottilukuvuoden päätteeksi.

Olen itse kovin tyytyväinen siihen, miten olemme saaneet uutta rakennetta käynnistettyä. Kuntayhteistyömallissamme olemme luoneet vaativan erityisen tuen viitekehykseen toimivan organisaation kuukausittain kokoontuvat ALVA-oppilashuoltoryhmän ympärille. Mukana olevissa kunnissa (Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula) on omat ALVA-ryhmänsä ja ”alva-puhetta” alkaa viitekehyksessä pulputa, erityisesti hyvässä mielessä.

Koko hanketta valvoo, seuraa ja ohjaa ohjausryhmä. Kuntayhteistyöpilottimme sai jo siunauksen tulevalle lukuvuodelle 19-20 ja vakinaistamisen suunnittelu on käynnistynyt. Erityisen hyvänä pidän pilotissamme kuntarajojen ylittämisen lisäksi monialaisuutta ja moniammatillisuutta. Uusi Keski-Uusimaan KEUSOTE-kuntayhtymä on mukana pilotissa yhtälailla kuin HYKS-lasten- ja nuorisopsykiatriakin.

Voi sanoa, että pilotti on suoraan sitä mitä tähän viitekehykseen on valtakunnallisestikin kuulutettu ja pyritty toimijoita ohjaamaan – SISOTE-yhteistyöhön. Vaativan erityisen tuen viitekehys on pieni, mutta merkittävä ja puhututtava, siksi on tärkeää yhdistää parhaat voimat ja tehdä vankkaa yhdyspintayhteistyötä.

Kiinnostusta pilottiamme kohtaa on esiintynyt valtakunnallisessa VIP-hankkeessa ja varareksimme, konsultoiva erityisluokanopettaja Reija Laine oli pilotista kertomassa taannoin myös Turussa.

Merkityksellistä on se, että pyrimme tukemaan oppilaita pärjäämään mahdollisimman pitkälle omissa lähikouluissaan ja löytämään yhteistyössä keinoja pärjätä opinnoissa ja ylipäätänsä päästä kouluun kotiin jämähtämisen sijaan. Samalla olemme jo hyvällä alulla siinä, että saisimme luotua alueellemme yhteistä näkemystä vaativasti psyykkisesti oireilevien lasten ja nuorten koulunkäyntijärjestelyihin ja oppilashuollolliseen tukeen. Jotta oikeat oppilaat olisivat oikeissa paikoissa oikeita aikoja.

Tämä onnistuu parhaiten yhteisen ja yhtenäisen palvelurakenteen näkemyksen luomisen kautta. Psykiatrian avohoitoistuminen haastaa opetuksen ja oppilashuollon kentän, koska koulut eivät voi sulkea lasta pois oppioikeuden piiristä, vaan kaikille tulee opetusta järjestää. Valtakunnallisena tavoitteena tulee olla yhtenäisen koulunkäyntikyvyn arvioimisen rakenteiden luominen.

Harmittelemalla ja voivottelemalla emme asiassa voita mitään. Muiden tahojen sormin osoittelu ja vastuun kiertämisen syyttely ei johda mihinkään. Tarvitaan todellisia ja innovatiivisia tekoja kaikkien lasten koulupolun turvaamiseksi sekä syrjäytymisen ehkäisyn varmistamiseksi. Olen vakuuttunut, että ALVA-pilotti on tällainen hanke.

Tyytyväisenä puolivälin hillotolpalla,

Mika Saatsi, sairaalareksi

 

Luentomateriaali 7.3.2019:

Haastava huoltaja ja oireileva oppilas_070319mäntsälä

Lisää kommentti