Kuuma-sivistystoimenjohtajille esiteltiin ”Vaativa erityinen tuki KUUMA-kuntien perusopetuksessa” –selvitysraportti 10.2.17. Raportti ja työryhmä sai kiitosta hyvästä ja konkreettisesta valmistelusta.

Sivistystoimenjohtajat sopivat, että alueen vaativan erityisen tuen valmistelua jatketaan keskitetyn mallin pohjalta. Mallista käytetään jatkotyöskentelyssä nimeä: ”Osittain keskitetty malli”. Tämä tarkennus on hyvä, koska tarkoitus ei ole lopettaa kuntien omien vaativan erityisen tuen ryhmiä, vaan täydentää kuntakohtaisesti edelleen tarvittavia vaativia erityisopetusjärjestelyjä.

Jatkotyöskentelylle on avautumassa erittäin hyvä ja edelleen monialainen foorumi osana SOTE-valmisteluja ja Keski-Uudenmaan LAPE-hanketta. Tässä hallituksen kärkihankkeisiin lukeutuvassa hankkeessa on sovittu alueella työstettäväksi: 1) perhekeskusmallia, 2) varhaiskasvatusta ja koulua lapsen hyvinvoinnin tukena sekä 3) erityis- ja vaativamman tason palveluita. Tähän kolmanteen (EVA) työryhmään osittain keskitetyn vaativan erityisopetuksen ja konsultaation jatkosuunnittelu sopii paremmin kuin hyvin. Itseasiassa ”Projektikoulu” –niminen työryhmäkin on jo perustettu tässä kuussa.

Jatkotyöskentelyssä tulee ottaa huomioon nuorisopsykiatrian lisäksi lastenpsykiatria palveluketjuineen. On myös viisasta linkittää kuntakohtaisten vaativan erityisen tuen sekä alueellisten palveluiden nivelvaiheet sekä konsultaation rajapinnat tarkoin.

Ylipäätään kaikki rajapinnat niin perusopetuksen sisällä, kuin toimialoittain ja toimijoittain on tärkeää huomioida. Uusi rakenne vaatii entistä tiiviimpää ja parempaa yhteistyötä perustason ja erityistason kesken. Erityistaso ei voi jäädä erilliseksi saarekkeeksi, joka määrittää kaiken ja toimii vaikeasti avattavana lukkona joka suuntaan. Kaikki tämä vaatii tarkkaa suunnittelua ja hyvää yhteistyötä lasten, nuorten ja heidän perheidensä tukemiseksi, eikä vaan jonkun harmaan organisaation yksipuolisen vision toteuttamiseksi.

Raportin suositusten ja huomioiden osalta päätettiin kunkin kohdan jatkotyöstämisestä sopien vastuut ja toimenpiteet. Tilastoinnin osalta sovittiin mm. perusopetuslain §18 mukaisten oppilaspäätösten yhtenäisen tilastoinnin aloittamisesta sekä kuntien koululääkäriresurssin yhtenevään tarkasteluun pyrkimisestä. Lisäksi sovittiin, että KUUMA-alueella järjestetään säännöllisesti koulutusta psyykkisesti oireilevien lasten ja nuorten opetukseen ja oppilashuoltoon. Mallina tulee olemaan jo nyt isoa vaikuttavuutta ja runsasta osanottoa saanut OSAAVA-KUUMA-vaativa –koulutuskokonaisuus.

Kehittämistyö jatkuu siis tiiviisti loppukevään, pitkästä aikaa toiveikkaammissa tunnelmissa, entistä paremman ja monipuolisemman vaativan erityisen tuen ja opetuksen järjestämiseksi Keski-Uudellemaalle. Vielä kun saataisiin selvyys HYKS-nuorisopsykiatrian Helsinkiin muuton aikatauluihin ja tuleviin rakenteisiin, niin tulevaisuuden hahmottaminen helpottuisi huomattavasti.

Mika, sairaalareksi

Kommentit (60)

Tiina ew kirjoitti 28.2.2017

Hyvä me! Hyvä tästä tulee. Oikein hyvä.

Anu Kokkonen kirjoitti 1.3.2017

Kuulostaa hyvälle ja mahdollisuudelle. Essoten alueella samankaltaista kehitysprosessia käynnissä. Kyllä kiinnostaisi laajemmin tietää millaisia malleja on tulossa valtakuntaan tai edes suunnitteilla. Nyt muokataan yhteiskuntaa isosti ja pitäisi olla se kristallipallo hallussa, jotta tiedettäisiin, millä toimenpiteillä saataisiin rakennettua tuloksellista ( lue opinnoissa eteneviä, tyytyväisiä ja kykeneviä asiakkaita ) toimintaa. Hyvä työ!

Lisää kommentti