Sairaalakoulu ei voi toimia menestyksellisesti ilman hyvää ja määriteltyä yhteistyötä hoidon kanssa. Meillä Tuusulassa on pitkät ja ansiokkaat perinteet erikoissairaanhoidon ja kunnan järjestämän sairaalaopetuksen monialaiselle yhteistyölle. Vaikka välillä olemme joutuneet työskentelemään vaativissakin toimintaympäristöissä, aina on voinut luottaa siihen, että yhteistyö toimii.

Nuoren päässä ei ole erillistä kohtaa, johon hoito vaikuttaa; eikä toisaalla omaa paikkaa koulun toiminnalle. Kokonaiskuntoutus tarkoittaa minulle sitä, että yhdessä teemme parhaamme nuoren tukemiseksi vaikeissakin tilanteissa. Mitä haastavampi tilanne, sitä tärkeämpää on ammatillinen yhteistyö. Haastavat nuoret haastavat myös aikuisten ammatillisuuden joka päivä.

Hoidolla on oltava omat rakenteensa ja koululla omansa, mutta vähintään yhtä tärkeää on se, että on sovittu yhteisistä rakenteista ja että tätä yhteistyötä säännöllisesti arvioidaan. Näin meillä Kellokoskella toimitaan. Tervetuloa ottamaan mallia muu Suomi, Eurooppa ja universumi!

Alueemme nuorisopsykiatria on ollut rajussa murroksessa viime vuosina. Kun itse aloitin koulussa 1998 erityisluokanopettajana, oppilaat tulivat identtisiltä nuorisopsykiatrisilta osastoilta. Sairaalakoulujaksot olivat keskimäärin pidempiä, kuin nykyään ja omahoitajien kanssa ehdittiin tutustua nuoriin (ja nuoret meihin) kovinkin paljon ja perusteellisesti.

Jossakin vaiheessa huomasin, että alettiin puhua lyhyemmistä kriisijaksoista. Vuonna 1999 avatun osaston 18 piti jo avaamisensa jälkeen toimia lyhyiden jaksojen profiililla. – Yksi ensimmäisten joukossa osastolle tulleista oppilaistani oli siellä kaksi vuotta…

Kun Hyvinkään sairaanhoitoalueella avohoitoon alettiin satsata reilusti ja uusia poliklinikoita perustettiin, mahdollistui paremmin myös nykyiset lyhyemmät kriisijaksot. Riittävä avohoito ja monipuoliset palvelut ovat edellytyksiä nopeammalle hoitorotaatiolle. Hoidon murroksessa olemme olleet mukana kehittämässä sairaalakoulupalveluita muuttuvassa yhteisessä toimintaympäristössämme.

Voidaan helposti todeta, että sairaalakoulun näkökulmasta 40-vuotisen nuorisopsykiatriamme viimeisin vuosikymmen on ollut suuren murroksen ja muutoksen aikaa. Kun meillä aiemmin oli oikeastaan vain kahdenlaisia koululaisia: osasto- ja päivänuoria (molempia hoidettiin osastoilla), niin tällä hetkellä meillä opiskellaan niin lyhyillä kriisijaksoilla kuin osasto-opetuksessa sekä päivänuorena, avohoidon potilaina polikliinisessa opetuksessa ja erityisen vaikeahoitoisten lasten ja nuorten osastolaisina.

Niin, eikä tässä vielä kaikki. Konsultoivat erityisluokanopettajamme toimivat avohoidon piirissä olevien nuorten koulunkäyntiä tukien yhdessä huoltajien, avohoidon ja lähikoulujen oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Viime lukuvuonna tämä toimintamme tavoitti 76 nuorta. Heistä hyvin harva päätyi varsinaiselle sairaalakoulujaksolle.

Koulutus- ja ohjauspalvelutoimintamme kautta tapaamme ja koulutamme vuodessa satoja nuorten kanssa työskenteleviä monialaisia ammattilaisia. Ohjauspalvelusivustomme www.kalliomaa.net tavoittaa vuodessa tuhansia haastavien nuoruusikäisten oppilaiden kanssa työskenteleviä ja tietoa etsiviä netinkäyttäjiä. Viime lukuvuonna kävijöitä oli yhteensä 7827 ja sivustolla keskimäärin vietetty aika oli 2,5 minuuttia.

Työtä riittää ja vain muutos taitaa olla pysyvää. Kaikessa toiminnassa pitää kuitenkin olla kultaisena ohjenuorana yksittäinen nuori ja hänen tukemisensa. Nuorten hyvinvointia varten me tätä työtä teemme.

Sydämelliset onnittelut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Hyvinkään sairaanhoitoalueen nuorisopsykiatrian vastuualueelle ja sen kaikille nykyisille, menneille ja tuleville työntekijöille! Ja sama lyhyemmin: Onnittelut Kelliksen nuorisolle!

Sairaalakoulun puolesta,

Mika
sairaalareksi

Lisää kommentti