Kuva: Taru Koski

Kuva: Taru Koski

Toukokuun 2012 –blogitekstissä ”Jatko-opintojen musta piste”  otin ensimmäisen kerran huolestuneena kantaa jatko-opintopaikkatilanteeseen valmentavan koulutuksen osalta. Meillä oli tuona vuonna poikkeuksellisen monta päättöluokkalaista, joiden toisen asteen opinnot näyttivät jäävän haaveiksi sopivien koulutuspaikkojen puutteen vuoksi. Tavallinen ammattiopetus tuntui lähtökohtaisesti liian haastavalle ja ammatilliseen koulutukseen valmentaville linjoillekaan ei päästy sisään.

Tuon erityisen kevään jälkeen seuraava vuosi ja yhteisvalinta oli armollisempi. Mutta pian tunnuttiin olevan taas saman huolen edessä. Kaksi koulumme päättöluokkalaisten opinto-ohjauksesta vastannutta opettajaa nosti taas vakavasti tuon samaisen huolen esille. Olimme sopineet nykyisen Validian kanssa yhteistyöpalaverin, jossa lupasin ottaa asian esille.

Ajatuksemme oli, että meillä on aika hyvin haarukassa sairaalakoulujaksolla tai konsultoivan tuen piirissä ne oppilaat, joiden toiselle asteelle siirtymisen huolikertoimet on punaisella. Vaikka erilaisia valmentavia linjoja onkin jo kohtuullisen hyvin tarjolla, niin joidenkin nuorten kuntoutuminen on vielä siinä vaiheessa, että täysipainoinen ammatillinen opiskelu ei tule vielä onnistumaan.

Päätimme Validian edustajien kanssa aloittaa yhteisen suunnittelun siten, että he lupasivat selvitellä oppilaitoksensa mahdollisuuksia ja me taas yhteistyökuvioita erikoissairaanhoidon suuntaan. Syntyi ajatus Kohti koulua –pilottiryhmästä, joka rakennettaisiin yhteistyössä nuorisopsykiatrian ja Validian kanssa.

Lukuvuosi 13-14 suunniteltiin ja tunnusteltiin. Opittiin tuntemaan entistä paremmin sairaalakoulun ja valmentavan ammatillisen opetuksen maailmaa sekä alueemme nuorisopsykiatrisen avohoidon eri rakenteita. Aika pian nuorten päiväkuntoutusyksikkö valikoitui suunnitteluun mukaan ja päästiin konkreettisen vaiheeseen.

Sairaalakouluna meillä oli upea mahdollisuus toimia kätilönä saattaen toimijat yhteen ja välittäen omaa näkemystä ja kokemustamme erityistä tukea vaativien nuorten koulunkäynnistä ja yhteistyöstä erikoissairaanhoidon kanssa. Jo heti alusta lähtien tuli sellainen olo, että olemme tekemässä jotain erittäin järkevää ja mielekästä kokonaisuutta.

Lyhyesti kuvailtuna Kohti koulua –ryhmän jäsenet viettävät aamupäivät päiväkuntoutuksen ryhmässä ja siirtyvät lounaalle Validiaan, jossa päivä jatkuu ruokailun jälkeen ammatillisena koulupäivänä. Jokaisen nuoren kohdalla tehdään täsmäsuunnittelua omin tavoittein ja samalla pyrkien hahmottamaan jatkokuvioita. Opintojen laajuus on 20 opintopistettä. Tarkempia tietoja kannattaa kysellä Validiasta ja nuorten päiväkuntoutuksesta.

Kun tänä talvena kuulin viestejä pilottihankkeen seurantaryhmän kokouksista ja Kohti koulua –ryhmän onnistuneesta toiminnasta, oli syytä olla iloinen. Tänä keväänä on parhaillaan käynnissä jo toinen haku tähän 6 opiskelijan erityiseen ryhmään ja pilotti näyttää etenevän kohti pysyvää toimintaa.

Ensi vuonna lienee mahdollista hypätä mukaan myös lukuvuoden puolivälistä. Tämä on hyvä lisäys niille nuorille, joiden peruskoulun päättövaihetta on jatkettu vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen päätöksellä ja jotka saavat päättötodistuksen joululta.

Jokainen nuori, joka saadaan ohjattua koulutukseen ja valettua tulevaisuudenuskolla pois kotisohvilta, on menestystarina. Arvokasta tämä on sekä kansantaloudellisesti että inhimillisesti.

Suunnittelussa vahvasti mukana olleita henkilöitä haluaisin listata vielä tähän loppuun. Kalliomaasta ideointiin ovat osallistuneet allekirjoittanen lisäksi mm. Reija Laine, Katarina Hakkarainen ja Tuija Savolainen; nuorisopsykiatriasta Krista Papp, Jukka Virtanen sekä päiväkuntoutuksen väki Elina Hänninen ja Anne Rissanen sekä Validiasta Arja Puttonen, Jarmo Louhelainen, Kim Karlson ja Anu Koskisuo.

Onnea ja menestystä Kohti koulua –ryhmälle ja ryhmän vetäjille! Tästä voisi ottaa varmaan mallia yksi jos toinenkin syrjäytymisen ehkäisystä juhlapuheita kirjoitteleva henkilö.

Voimia toukokuulle,

Mika – sairaalareksi

Lisää kommentti