Tulin muutaman oppipoika-työvuoden jälkeen Kalliomaan kouluun erityisluokanopettajaksi elokuussa 98, kun koulu ja nuorisopsykiatrian osastot muuttivat remonttievakkovuosiensa päätteeksi Kellokosken sairaalan talousrakennuksesta Ohkolan sairaalan kiinteistöön. Ympyrä sulkeutuu tänä vuonna ja lukuvuosi 18-19 jää toistaiseksi viimeiseksi kouluvuodeksi Ohkolassa sairaalakoulun väistäessä oikeuspsykiatrian alta. Uudet väliaikaiset tilamme löytynevät samaisesta talousrakennuksesta, joka vuosituhannen vaihteessa palveli turvasatamana nuorisopsykiatriaa ja koulua surullisen kuuluisan ”hometalon” korjaus-tuunaus-väistö-korjaus-tuunaus-väistö -vuosina.

Olen toiminut sairaalakoulun rehtorina vuodesta 2001 ja nähnyt monta muutosta niin erikoissairaanhoidossa kuin vaativassa erityisopetuksessakin. Kellokoskella hoidettiin pitkään enimmillään neljällä nuorisopsykiatrisella osastolla HUS-alueen nuoria. Sairaalakoulua käytiin sairaalajakson ajan.

Viimeinen osasto sulki ovensa viime elokuussa ja nykyään Kalliomaan koulu on kokonaan ns. avohoidollinen sairaalakoulu. Muutos on ollut nopea ja ainakin osin hallittu ja suunniteltu. 2000-luvun alussa meillä oli vuosittain muutamia yksittäisiä ”avohoidollisia oppilaita”. Ensimmäinen ”avoluokka” polkaistiin käyntiin 2008 ja samana vuonna ensimmäinen konsultoiva erityisluokanopettaja aloitti konsultatiivisen työnsä. Suunnittelu toteutettiin yhteistyössä hoidon kanssa.

Meillä on ollut pitkään hyvä yhteissuunnittelun tapa erikoissairaanhoidon kanssa. Tiesimme mitä hoidossa on meneillään ja osaltamme välitimme opetuskentän arjen haasteista ajantasaista kuvaa hoidolle. HUS:in vaikeasti oireilevien lasten ja nuorten osastoa suunniteltiin yhdessä pitkään ja rauhallisesti – ensin keskenämme Kellokoskella ja sitten laajempana HUS-hankkeena. Osasto B19 käynnistyi vuonna 2012. Kalliomaan koulu vastasi opetuksesta osaston Helsinkiin muuttoon saakka.

Yksi iso urakka oli Ohkolan sisäilmaongelmiin vastaaminen ja sairaalan täydellinen ja perusteellinen peruskorjaus. Suunnitteluvaihe kesti kaksi vuotta ja itse remontti kahdessa eri vaiheessa reilut kaksi vuotta. Vuonna 2014 käynnistyi ensimmäinen lukuvuosi Suomen parhaissa vanhaan kiinteistöön suunnitelluissa sairaalakoulutiloissa. Tarkemman kuvauksen koulun tiloista löydät tammikuun 19 blogista.

Ohkolan tiloista luopuminen on monella tavalla kova paikka. Ajankohta ja tapa, jolla Ohkola jätetään ei ole mitenkään ideaali. Kun käynnissä on uuden ALVA-pilottilukuvuoden laajennettu vaativa oppilashuolto ja konsultaatio sekä ensimmäinen täysin avohoidollinen oppilaskunta lastenpsykiatria-ikäisistä 17-vuotiaisiin, en rehellisyyden nimissä olisi millään muotoa toivonut tällaista tilasekamelskavuotta. Paljon olen minäkin ehtinyt Ohkolassa nähdä ja kokea, mutten ikinä olisi voinut kuvitella Kalliomaan koulun toimintojen HUS:in tiloissa päättyvän riitelyyn ja sanelemiseen.

Olen aina halunnut uskoa yhteistyöhön. Olen aina halunnut tehdä yhteistyötä. Psyykkisesti oireilevien lasten ja nuorten kanssa koulu ei pärjää yksin – eikä hoitokaan. Tarvitsemme toinen toistamme. Tarvitsemme ymmärrystä toistemme työstä ja vakavaa yhteistyötä lapsen ympärille koostuvan verkoston kanssa. Tiloilla on meidän toiminnoissamme merkittävä rooli.

Olen hyvin tietoinen Kellokoskelle Helsingin suursairaalahanketta odottamaan jääneen oikeuspsykiatrian tilaongelmasta. Samalla olen hyvin yllättynyt siitä sanelupolitiikkaan perustuvasta yhteistyön tekemisen tavasta, jonka luulisi jääneen jo kauas viime vuosisadalle.

Toivon, että kun nyt riitelyn jälkeen lopulta yhteisymmärryksessä haemme Kalliomaan avohoidolliselle sairaalakoululle tiloja ensi lukuvuodelle, oppisimme jotain siitä vanhasta Kellokosken hengestä, johon monet meistä kellisläisistä ovat työroolinsa rakentaneet.

Ohkolan kiinteistössä sairaalakoulua on vuosina 1998-2019 käynyt noin 2000 oppilasta. Oppilaspäiviä on kertynyt yhteensä noin 135 000. Vuodesta 1979 asti toiminut Kalliomaan koulu täyttää 40 vuotta. Kivahan olisi kymppejä juhlistaa, mutta nyt kaikki energia suunnataan muuttoihin ja toiminnan kehittämisen suunnitteluun.

Olemme pitäneet säännöllisesti avoimia ovia jo lukuisia vuosia ja samalla tavalla aiomme jatkaa ensi vuonnakin. Virallisten juhlien sijaan juhlimme työn merkeissä vaativaa erityistä tukea tarvitsevien, meille rakkaiden, oppilaiden ja heidän verkostojensa kanssa koko lukuvuoden 19-20. Toivottavasti nelikymppisvuotemme aikana voimme todeta pilottivaiheemme olevan ohi ja avohoidollisen sairaalaopetuksen ja konsultaation Keski-Uusimaalle vakinaistetun.

Muistathan viimeisen mahdollisuuden tutustua Suomen parhaisiin sairaalakoulutiloihin: 7.5. klo 13.30-15. Tilaisuus alkaa yhteisellä koulun toiminnan esittelyllä ja jatkuu kiertokävelyllä. Oppilaskunnan kahvio on myös auki. Kannattaa varata pikkurahaa mukaan. Nämä tilat ansaitsevat tulla kierretyksi.

Tapaamisiin,

Mika Saatsi, sairaalareksi

Lisää kommentti