Aloitimme lukuvuoden 18-19 uuden äärellä. Osastotoiminnot Ohkolan kiinteistössä päätyivät 6.8.18, mutta sairaalakoulu jatkaa edelleen toimintaansa. Olen käynyt kesän aikana monta keskustelua, jossa tulevaisuudestamme on kyselty ja jatkoamme kyseenalaistettukin. Mitään monen lukuvuoden ratkaisua ei ole vielä kuntien kesken tehty, mutta vahva tahtotila avohoidollisen sairaalakoulun jatkolle huokuu Keski-Uudenmaan kunnista.

Alueellinen oppilashuolto (ALVA) on iso osa tätä uutta Kalliomaata.

Kalliomaan koulun avo-opetuksen ja hankekuntien (Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula) psyykkisesti oireilevien vaativan erityisen tuen luokkien oppilashuollosta vastaa tänä vuonna yhteinen ALVA-oppilashuoltohenkilöstö. Tämän lisäksi ALVA tarjoaa perustasolle annettavaa konsultaatiota osin myös yhteistyössä alueen HYKS-lasten- ja –nuorisopsykiatrian kanssa.

ALVA-oppilashuoltohenkilöstön muodostavat koulupsykologi Kaisa Voho, koulukuraattori Katja Kaikkonen ja psykiatrinen sairaanhoitaja Iiri Metsoila. Kalliomaan koulussa konsultaatiosta vastaavat pääasiallisesti konsultoivat erityisluokanopettajat Reija Laine (Nurmijärvi ja Tuusula) ja Tiina Sund (Järvenpää, Mäntsälä ja Pornainen).

Toimintaa koordinoi kunta- toimialarakenteet ylittävä ALVA-oppilashuoltoryhmä, joka kokoontuu Kellokoskella kerran kuukaudessa. Kunnista mukana on erityisen tuen koordinaatiosta vastaavat henkilöt ja erikoissairaanhoidosta pääosin HYKS-varhain työntekijät.

Hankekuntiin on perustettu myös kuntien ALVA-oppilashuoltoryhmät, joiden tehtävänä on tukea kuntien omia vaativan oppilashuollon ja opetuksen rakenteita sekä kanavoida konsultaatiotarpeita ALVA:n suuntaan.

Uutta rakennetta valvoo neljä kertaa vuodessa kokoontuva ALVA-ohjausryhmä, jossa on LAPE-hengen mukaisesti kuntien edustus opetus- ja sote-toimialoilta sekä erikoissairaanhoidosta.

ALVA sijoittuu vaativan erityisen tuen ja oppilashuollon kartalla perustason ja erityistason väliin. Kaikessa toiminnassamme pyrimme kaatamaan muureja, ei rakentamaan niitä. Kovin usein innovatiivisen kehittämisen haasteiksi tai jopa esteiksi tulevat olemassa olevat kirjaamisen tai muun järjestelmätasoisen työskentelyn raamit.

Me haluamme nostaa keskiöön psyykkisesti oireilevan lapsen ja hänen perheensä ja löytää parhaat mahdolliset ratkaisut nykyisissä opetus- ja oppilashuollon rakenteissa – hyvässä yhteistyössä muuttuvan lasten- ja nuorisopsykiatrisen avohoidon kanssa.

Olemme olleet Kalliomaassa iloisia siitä, että ALVA:n suunnittelu oli mahdollista toteuttaa osana LAPE-Uusimaan EVA-rakenteita. Meillä oli mahtava monialainen työryhmä, jonka ansioista tämän valtakunnantasolla täysin uuden ja innovatiivisen rakenteen käynnistäminen on ollut loogista ja sopivasti raamitettua. Toisaalta kaikessa uudessa kehittämistoiminnassa vasta ammattilaisten työn käynnistäminen laittaa suunnitelmat ja loppuraportit todelliseen testiin. Tämä testi monipuolisine mittaristoineen käynnistyi 1.8.2018.

Laajaan loppuraporttimateriaaliin voit tutustua täältä.

Sydämellinen kiitos kaikille viime vuoden suunnitteluryhmän jäsenille: Petra Laine HYKS- nuorisopsykiatria, Miira Arminen Nurmijärvi, Mari Asell Järvenpää, Arja Korhonen /  Tiina Erkkilä-Wahtera Järvenpää, Petri Heikkilä HUS-lastenpsykiatria HySHA, Arja Tolttila / Taru Kuparinen Mäntsälä sekä konsultti-sparraajat Virve Jokiranta ja Susanne Rosenqvist NHG!

Samoin iso kiitos kuntien sivistysjohtajille ja opetuspäälliköille yhteisen sävelen löytämisestä!

LAPE-Uusimaan Maarit Lindmanille menee vielä erityiskiitokset uskonvahvistuksesta!

Me olemme valmiina ja jo täysin työn touhussa. Uskon, että valitsemamme monialainen toiminnan rakenne on omiaan tukemaan Keski-Uudenmaan lapsia ja nuoria sekä heidän kanssaan työskenteleviä ammattilaisia parhaalla mahdollisella tavalla. Ehkä mallissamme voisi olla jotain muuallakin toteutettavissa olevaa…

Hyvää lukuvuotta kaikille!

Mika Saatsi, sairaalareksi

 

Mäntsälän & Tuusulan VESO2018, luentomateriaali:

eitääoo1 eitääoo2

Lisää kommentti