Jokainen opettaja kohtaa joskus työssään suuttuneen, itsehillintänsä menettäneen oppilaan tai aikuisen. Tilanne voi jopa tuntua pelottavalta. Tuolloin on tärkeätä saada henkilö rauhoittumaan, jotta tilanteen uhkaavuus väistyisi. Varsinainen selvittely ja mahdolliset sopimukset ym. tehdään vasta, kun kaikki osapuolet ovat rauhoittuneet.

Aggression portaat -aineistossa (Cacciatore 2007) on selkeä ohjeistus suuttuneen henkilön kohtaamiseen. Sitä nimitetään Kukipaso-malliksi. Se on lyhennelmä seuraavista ohjeista:

Kuuntele

– Mitä asiaa suuttuneella on? Anna hänen kertoa, kuuntele aktiivisesti. Tarvittaessa ohjaa rauhalliseen tilaan, pois yleisön edestä. Suhtaudu asiallisesti kiihtyneeseen! Älä keskeytä, älä puutu epäoikeudenmukaisiin syytöksiin.

Kiitä

– Anna tunnustusta. Kiitä vähintäänkin siitä, että hän tuli kertomaan asiasta.

Pahoittele

– Myönnä ja pahoittele jotain. Myönnä, jos olet tehnyt virheen. Älä puolustaudu vielä.

Sovi

– Älä jätä asiaa kesken. Ehdota ratkaisua tai ainakin uutta tapaamista.

Ku-ki-pa-so-mallin avulla on tarkoitus päästä eteenpäin tilanteessa, jossa toinen osapuoli on hyvin kiukkuinen, jopa uhkaava. Tällaisessa tilanteessa ei yleensä päästä vielä mihinkään kompromissiratkaisuun, vaan tarkoituksena on jatkaa työskentelyä rauhallisemmassa tilanteessa. Sopimalla uusi tapaaminen annetaan aikaa kiukustuneelle pohtia tilannetta rauhassa ja toisaalta opettajalle mahdollisuus pyytää tarvittaessa työpari haastavan tilanteen jatkoselvittelyyn.

Mikäli joudut kohtaamaan voimakkaasti suuttuneen, on hyvä muistaa seuraavia asioita:

  • Pyri saamaan tilanteeseen toinen aikuinen, varsinkin, mikäli suuttumus kohdistuu sinuun.
  • Puhu selkein, lyhyin lausein. Suuttunut ei ymmärrä monimutkaisia selityksiä.
  • Anna ymmärrystä: saat lisäaikaa ja annat empatiaa, mikä tyynnyttää jo itsessään suuttunutta.
  • Kiinnitä huomiota ilmeisiin ja eleisiin: suuttunut tulkitsee ne negatiivisesti.
  • Säilytä luonnollinen katsekontakti. Älä tuijota.
  • Pidä hieman normaalia suurempi välimatka. Suuttuneen reviirintarve on suurempi, varsinkin suoraan edestä katsottuna.
  • Pyri pysymään samalla tasolla suuttuneen kanssa: jos hän istuu, istu itsekin. Vältä tilannetta, jossa seisot ja suuttunut istuu.
  • Varmista vapaa poistumistie tilasta.

On tärkeää muistaa, että vuorovaikutustilanteissa sanattoman viestinnän merkitys on huomattavasti suurempi kuin äänenkäytön tai sanojen. Onnistuneessa viestinnässä sanaton ja sanallinen viestintä sekä äänenkäyttö tukevat toisiaan. Mikäli viestien välillä on ristiriitaisuuksia, huomaamme ne ja olemme taipuvaisia uskomaan sanattomaan viestiin.