Oppimisvaikeudet näyttäytyvät koulussa hyvin laaja-alaisena ilmiönä. Joskus ne saattavat peittyä häiritsevän käyttäytymisen alle niin hyvin, että vasta murrosiässä psykologisissa tutkimuksissa huomataan merkittäviä vaikeuksia. Koulussa tulisikin aina käyttäytymisen ongelmien yhteydessä selvittää myös oppimiseen liittyvät seikat. Peruskartoituksen voi tehdä erityisopettaja, laajempia tutkimuksia tekee koulupsykologi. Heiltä saa myös neuvoja käytännön tuntitilanteisiin.

Oppimisvaikeudet voidaan jaotella kielellisiin erityisvaikeuksiin, hahmotusvaikeuksiin, tarkkaavaisuuden ja toiminnan ohjauksen vaikeuksiin sekä motorisiin erityisvaikeuksiin (http://www.dipoli.tkk.fi/ok/p/erilaisetoppijat/oppimisvaikeudet/index.html). Oppimisvaikeuksilla tarkoitetaan erityisvaikeutta, joka on epäsuhdassa yleiseen kyky-, kehitys- tai ikätasoon. Oppimisvaikeuksien yleisyydestä esitetään erilaisia arvioita, joissakin lähteissä arvioidaan jopa 20 % suomalaisista olevan oppimisvaikeutta. Tavallisessa kahdenkymmenen oppilaan luokassa voi olla siis useita oppilaita, joissa on oppimisen vaikeutta. Erilaiset vaikeudet näyttäytyvät eri oppiaineissa eri tavoin.

Opettaja voi muokata opetustaan erilaisia oppijoita huomioivaan suutaan huolimatta siitä, onko hänen luokassaan oppilaita, joilla on diagnosoitu oppimisvaikeus.

Seuraavassa lukineuvolan ohjelista asioista, joita on hyvä huomioida opetuksessa:

 • Opeta opiskelutekniikkaa ja ohjaa opinnoissa.
 • Keskustele oppilaasi kanssa: miettikää yhdessä oppilaan ominta tapaa oppia uutta.
 • Huomioi, että oppilaalla on usein todella huonoja opiskelukokemuksia taustallaan.
 • Anna aikaa.
 • Älä pakota lukemaan ääneen yksin.
 • Iso fonttikoko (vähintään 12 ja Arial tai Times New Roman), lyhyet rivit, kapeat palstat auttavat lukemista
 • Musta teksti valkoisella paperilla voi olla rauhaton, jos rivit hyppivät. Kokeile samaa tekstiä esim. vaaleankeltaisella tai vaaleanvihreällä paperilla.
 • Kuuntelu ja muistiinpanot eri aikaan.
 • Kun kirjoitat taululle, älä puhu samalla: moni haluaa nähdä suun liikkeet.
 • Ei taululta tai piirtoheittimeltä kopiointia.
 • Taulutussin väri saattaa vaikuttaa: ei liian vaaleita värejä.
 • Ei liikaa muistettavaa kerralla.
 • Jos kirjoittaminen on työlästä, anna materiaali ja pääkohdat etukäteen.

(lähde: http://www.lukineuvola.fi/tietopankki/mitaonoppimisvaikeus_html)

Oppimisvaikeuksia omaavan oppilaan kohtaamisessa olisi hyvä muistaa seuraava:

 • Käytä mahdollisimman selkeätä materiaalia. Huomaa, ettei oppikirjan sisältö ole sama kuin opetussuunnitelman sisältö. Tarkastele oppikirjan sisältöä suhteessa opetussuunnitelmaan ja luo opetuksen sisältö sen pohjalta.
 • Mikäli vaikeudet ovat suuria, suunnittele oppilaan opiskelu oppimissuunnitelman avulla.
 • Selkeä oppitunnin rakenne helpottaa opittavaan asiaan paneutumista.
 • Kysy ja varmista asian ymmärrys.
 • Kiinnitä huomiota opetustyyliin.
 • Käytä hyväksesi kaikkia havaintokanavia.
 • Tiivistä tärkein, painota sitä ja kertaa.
 • Anna mahdollisuus kysyä, keskustella.
 • Anna mahdollisuus vaihtoehtoiseen materiaaliin, esim. äänikirjat.
 • Anna mahdollisuus vaihtoehtoisiin kokeisiin, esim. suullisiin.
 • Varmista mahdollisuus monipuoliseen osaamisen näyttöön.
 • Kysy vinkkejä opetukseen erityisopettajalta sekä nuorelta itseltään. Myös huoltajat ovat ehkä huomanneet hyviä keinoja arjen helpottamiseksi. Selvitä, voiko niitä käyttää hyväksi myös koulutyössä.