Sanotaan, että opettaja tekee työtä persoonallaan. Tämä on totta, mutta opettajuus on ammattirooli. Ammattiroolia on hyvä rakentaa tietoisesti ja pitää sitä erossa omasta persoonasta. Tällöin opettaja ei ole niin haavoittuvainen tilanteissa, joissa kohtaa asiatontakin kritiikkiä. Tällöin syytökset eivät loukkaa opettajaa persoonana. Opettaja edustaa viranomaistahoa, jolla on tietyt oikeudet ja velvollisuudet. Tämä suojaa opettajaa tilanteissa, joissa oppilas tai vanhemmat käyttäytyvät haastavasti tai provosoivasti.

Opettaja on antanut jälki-istuntoa Göstalle, koska tämä jäi kiinni koulualueelta poistumisesta. Gösta hermostuu saamastaan rangaistuksesta ja nimittelee opettajaa. Myöhemmin iltapäivällä opettajalle soittaa vielä Göstan isä, joka syyttää opettajaa valehtelijaksi ja natsiksi. Gösta on kotona kertonut, ettei ollut poistunut koulun pihalta, vaan opettaja yrittää tehdä kiusaa.

Opettajan on hyvä oppia ajattelemaan, ettei käytös kohdistu nyt häneen persoonana, vaan se kohdistuu hänen edustamaansa viranomaistahoon. Opettaja voi pohtia, olisiko oppilaan tai vanhempien käyttäytyminen samanlaista, jos hänen tilallaan olisi naapuriluokan opettaja. Mikäli näin on, voi olla varma, ettei kyse ole henkilökohtaisuudesta.