Opettaja on työssään vallankäyttäjä. Hänen tehtävänään on kasvattaa ja opettaa tietyn ryhmän jäseniä. Jotta tämä onnistuisi, opettajan tulee olla ryhmässä johtaja ja oppilaiden tulee suostua johdettavaksi. Saloviita (2008) jaottelee opettajan auktoriteetin muodot neljään: pakkovaltaan, traditionaaliseen auktoriteettiin, asiantuntija-auktoriteettiin ja karismaattiseen auktoriteettiin.

KEINO
TULOS
ONGELMA

Pakkovalta

Rangaistukset ja niillä uhkaaminen

Ulkoinen kuuliaisuus.

Esiintyy vastarintaa, itsekontrolli ei pääse kehittymään.

Traditionaalinen auktoriteetti

perinteet, kulttuuriset tavat.

”Viaton” kuuliaisuus.

Perinteet ovat heikentyneet.

Asiantuntija-auktoriteetti

Opettajan asiantuntemus

Jos oppilaat tarvitsevat opettajaa, he seuraavat hänen ohjeitaan.

Toimii vain niiden oppilaiden kohdalla, joita oppiminen todella kiinnostaa.

Karismaattinen auktoriteetti

Opettaja on mukava ihminen.

Opettajan kunnioitus.

Opettaja ei saa ryhtyä mielistelemään oppilaita.

Kuva 2. Opettajan auktoriteerin muodot. (Saloviita 2008).

Pakkovaltaan turvautuvan opettajan tunneilla ei järjestyshäiriöitä ilmene, mutta ilmapiiri on pelokas. Opettaja hallitsee ryhmän julkisilla nolauksilla, uhkailemalla kovilla rangaistuksilla ja ehkä palkkioilla. Tällaista pakolla luotua järjestystä Saloviita ei pidä työrauhana. Traditionaaliseen auktoriteettiin nojaava opettaja käyttäytyy ja pukeutuukin opettajamaisesti ja kunnioitus syntyy kulttuuristen tapojen ansiosta. Asiantuntija-auktoriteetti perustuu taas siihen, että opettaja on taitava omalla alallaan ja oppilaille näin hyödyksi opinnoissaan. Karismaattinen opettaja taas on pidetty. Hän osoittaa eleillään ja olemuksellaan, että hän välittää oppilaistaan. Hänellä on aikaa ja kiinnostusta jutella oppilaiden kanssa, ja hän on kiinnostunut aidosti oppilaistaan. Hän ei kuitenkaan ryhdy oppilaiden kaveriksi, vaan pysyy johtajan roolissa.

Jokainen opettaja rakentaa oman auktoriteettinsa persoonansa mukaiseksi ja yhdistelee edellä mainittuja muotoja. Lopulliseen koostumukseen vaikuttavat myös oppilaiden ominaisuudet. Saloviita pitää kuitenkin karismaattista auktoriteettia korkeimpana auktoriteetin muotona ja antaa kirjassaan hyviä neuvoja sen rakentamiseksi. (Saloviita 2008)

Millainen auktoriteetti olet oppilaittesi silmissä?