Työskentely nuorten kanssa on usein haasteellista. Ns. haastavan nuoren kanssa aikuisen on lähes aina hyvä herkistyä kuuntelemaan nuoren tilannetta ja ymmärtää, että nuoren toiminta voi aiheutua hyvin monenlaisista syistä. Kokemus onnistuneesta vuorovaikutuksesta on opettajalle ”palkkaa parempi palkinto”.