Aalberg 2006: Pojasta mieheksi. Teoksessa: Laukkanen, Marttunen, Miettinen, Pietikäinen (toim.) Nuoren psyykkisten ongelmien kohtaaminen. Duodecim

Aalberg, Siimes 2007: Lapsesta aikuiseksi. Nuoren kypsyminen naiseksi tai mieheksi. Nemo

Cacciatore 2007: Aggression portaat. Opetushallitus.

http://www.dipoli.tkk.fi/ok/p/erilaisetoppijat/oppimisvaikeudet/index.html

Kauppila 2000: vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot. Ps-kustannus

Korhonen, Marttunen 2006: Mielialan vaihtelut ja mielialahäiriöt. Teoksessa: Laukkanen, Marttunen,

Miettinen, Pietikäinen (toim.) Nuoren psyykkisten ongelmien kohtaaminen. Duodecim

Lehto-Salo, Marttunen 2006: Käytöshäiriöt ja niiden hoito. Teoksessa: Laukkanen, Marttunen, Miettinen, Pietikäinen (toim.) Nuoren psyykkisten ongelmien kohtaaminen. Duodecim

Marttunen 2006: Itsetuhoinen käyttäytymien. Teoksessa: Laukkanen, Marttunen, Miettinen, Pietikäinen (toim.) Nuoren psyykkisten ongelmien kohtaaminen. Duodecim

Närhi 2006: Tarkkaavaisuushäiriöt. Teoksessa: Laukkanen, Marttunen, Miettinen, Pietikäinen (toim.) Nuoren psyykkisten ongelmien kohtaaminen. Duodecim

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004. Opetushallitus

Ranta 2006: Ahdistuneisuus ja ahdistuneisuushäiriöt. Teoksessa: Laukkanen, Marttunen, Miettinen,

Pietikäinen (toim.) Nuoren psyykkisten ongelmien kohtaaminen. Duodecim

Saloviita 2008: Työrauha luokkaan. Löydä omat toimintamallisi. PS-kustannus

Sariola, Ojanen 1997: Hoito vai pakkohoito. Otava

Schulman 2009: Käyttäytymishäiriöisen tai narsistisen oppilaan/vanhemman kohtaaminen. Luento

Siltala 2006: Tytöstä naiseksi. Teoksessa: Laukkanen, Marttunen, Miettinen, Pietikäinen (toim.) Nuoren psyykkisten ongelmien kohtaaminen. Duodecim

Sylwester 2007: the Adolescent Brain: Reaching for Autonomy. Thousand Oaks