Itsetuhoinen käyttäytyminen voi olla epäsuoraa tai suoraa. Epäsuorasta itsetuhokäyttäytymisestä puhutaan, kun nuori ottaa käyttäytymisessään suuria riskejä ilman tietoista itsetuhoajattelua. Tämä voi näyttäytyä kohtuuttomana päihteiden käyttönä, holtittomana liikennekäyttäytymisenä tai vakavan sairauden hoitamisen laiminlyömisenä (Marttunen 2006). Tytöillä holtiton seksuaalikäyttäytyminen voidaan myös nähdä itsetuhoisuutena. Suoralla itsetuhokäyttäytymisellä tarkoitetaan itsemurha-ajatuksia, -yrityksiä ja itsemurhia.

Itsemurha-ajatukset ovat yllättävänkin yleisiä. Ohimenevinä ajatuksina, ilman suunnitelmaa, ne kertovat enemmän nuoren kokemasta keinottomuudesta tietyssä tilanteessa. Mikäli ajatukset ovat toistuvia, sisältävät halun kuolla tai sisältävät itsemurhasuunnitelman, on tilanne vakava. Nuoren itsemurha-ajatukset on aina otettava vakavasti. ”Se joka puhuu, ei tee” -uskomus ei pidä paikkaansa! (Marttunen 2006) Mikäli koulun aikuisen tietoisuuteen tulee itsetuhopuheita, niihin on puututtava ja nuorta jututettava. Puheeksi ottaminen ei lisää teon todennäköisyyttä, vaan saattaa helpottaa nuoren tilannetta. Tarvittaessa nuori on ohjattava terveydenhuollon piiriin arvioitavaksi.

Viiltely on itsetuhoista käyttäytymistä, jonka jäljet näkyvät koulussa. Viiltelyllä nuori pyrkii usein helpottamaan psyykkistä pahaa oloaan ja kontrolloimaan sietämättömiä tunteitaan. Vaikka viiltely voi näyttää manipuloivalta toiminnalta ja herättää ärsyyntymistä ympäristössä, on kyse kyvyttömyydestä hallita pahaa oloa muilla keinoin. Siksi viiltelyyn on suhtauduttava vakavasti. (Marttunen 2006)

Marttusen (2006) mukaan koulu voi olla mukana itsemurhien ehkäisyssä mm. järjestämällä nuoren itsetunnon kohottamiseen ja ongelmanratkaisutaitojen lisäämiseen tähtääviä kursseja.

Itsetuhoisesti käyttäytyvän nuoren kohtaamisessa olisi hyvä muistaa seuraava:

  • Ota tilanne tosissaan. Kysele lisää, tuo esille painokkaasti, ettei uhkaus ole leikin asia.
  • Vie tieto välittömästi eteenpäin terveydenhoitajalle, kuraattorille, rehtorille tai muulle koulun aikuiselle.
  • Jatkotoimenpiteet on harkittava uhkauksen vakavuuden mukaan.
  • Opettaja ei voi luvata pitää salaisuutena asiaa, vaikka oppilas niin pyytäisikin.